GALERI MADRASATUL QURAN |

Idghom menurut bahasa adalah memasukkan sesuatu pada sesuatu, dan menurut istilah adalah meleburkan dua huruf yang sama atau sejenis yang salah satunya dimasukkan kedalam huruf yang lain, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid dan menjadi satu pula dalam pengucapan.

a. Pembagian Idghom

Idghom dibagi menjadi tiga yaitu: 1. Idghom Mutamatsilain. 2. Idghom Mutajanisain. 3. Idghom Mutaqoribain.

1. Idghom Mutamatsilain. Yaitu apabila ada dua huruf yang sama makhroj dan sifatnya seperti ba’ mati bertemu dengan ba’ atau dal mati bertemu dengan dal.

Cara membaca idghom mutamatsilain ialah dengan memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapan bukan tulisan

Contohnya: يغتب بعضكم ، يو جهه ، يدر ككم

2. Idghom Mutajanisain. Bertemunya dua huruf yang sama makhrojnya, akan tetapi berbeda sifatnya.

Huruf-huruf yang termasuk ke dalam idghom mutajanisain adalah: ت – ط – د – ذ – ظ – ث – ب – م

Cara membaca idghom mutajanisain yaitu memasukkan suara huruf yang pertama kepada huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapan, bukan dalam penulisan

Contoh: د – ت : قد تبين ت – د : اجيبت دعو تكما ذ – ظ : ولو انهم اذ ظلموا ت – ط : وقالت طائفة ث – ذ : يلهث ذلك ب – م : يابني أركب معنا

3. Idghom Mutaqoribain. Idghom mutaqoribain adalah bertemunya dua huruf yang berdekatan makhrojnya tetapi sifatnya berlainan.

Cara membaca Idghom mutaqoribain tidak berbeda dengan Idghom mutajanisain, yaitu dengan memasukkan suara huruf yang pertama kepada huruf yang sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapan, bukan penulisan.

Contohnya: ق – ك : الم نخلقكم من ماء مهين ل – ر : وقل رب ادخلني مدخل صدق

Kategori: Ilmu Tajwid

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: